ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene bepalingen/ toelichting

1. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen door ALMOST HOME worden geweigerd.
2. De inschrijving is tot en met 6 maanden na inschrijfdatum geldig, tenzij ondergetekende binnen die termijn om handhaving van inschrijving verzoekt.
3. De door de aanvrager verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregister en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
4. Indien er een overeenkomst tot stand komt, rekenen wij eenmalig als kosten een volledige maand huur exclusief 21% BTW.
5. Wij berekenen bij het inschrijven €60,50 inclusief BTW aan inschrijfkosten.
6. Indien er na de eerste bezichtiging binnen 7 dagen een overeenkomst tot stand komt, ontvangt u eenmalig €60,50 korting.

Indien er een overeenkomst tot stand komt dan moeten de onderstaande gegevens worden aangeleverd:

- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Recente loonstroken
- Recente arbeidsovereenkomst
- Recente bankafschrift

Voor zelfstandig ondernemer:
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Jaarrekening van de afgelopen 3 jaar
- Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
- Accountantsverklaring